Financovanie

Zmluva o budúcej zmluve

Kúpna zmluva

Odovzdanie bytu

Po výbere svojho bytu podpíšeme zmluvu o budúcej zmluve pri ktorej sa uhrádza 15% z predajnej ceny bytu.

Kúpna zmluva sa uzatvára po kolaudácií bytového domu. Následne sa vyplatí zvyšných 85% z predajnej ceny bytu.

Celý proces sa uzatvára odovzdaním bytu, ktorý predbežne plánujeme na Máj 2022.

Vybrali ste si svoj byt v projekte Milhome a začínate riešiť hypotéku? Na spolufinancovaní projektu Milhome sa podieľa VÚB banka, ktorá zároveň zastrešuje a pomôže s vybavením hypotekárneho úveru.

Scroll to top